Gyorsinfó
Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal, Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Telefon: 85/550-333, fax: 85/350-469Orvosi ügyelet, Vikár Béla u. 4. Tel.: 06/85 550 013

Vén Zoltán "Az aranysarkantyús segédmunkás"


TISZTELETTEL MEGKÖSZÖNJÜK BARNA GOTTFRIED FŐLEVÉLTÁROS ÚRNAK, HOGY KÖZZÉTEHETTÜK A HONLAPON "AZ ARANYSARKANTYÚS SEGÉDMUNKÁS" CÍMŰ TANULMÁNYÁT, AMELY VÉN ZOLTÁN EZREDES ÉLETÚTJÁT ISMERTETI.

 

Kérjük és javasoljuk a balatonboglári családoknak, hogy ha Vén Zoltán ezredes és Balatonboglárhoz kötődő öccse: Vén Géza ezredes életével kapcsolatos dokumentumokat (írások, képek, visszaemlékezések) találnak, azokat tegyék közzé. Értesítés az alábbi e-mailban: balatonboglar@somogy.hu


A SZERZŐRŐL RÉSZLETESEN:

http://www.szabarchiv.hu/drupal/gottfried-barna

 

Molnár Vilmos: Gottfried Barna laudációja

http://www.hargitakiado.ro/cikk.php?a=NjYz

 

A HONLAPON BEMUTATOTT KÉPEK FORRÁSA:

http://www.erdemrendek-kituntetesek.hu/tartalom/vit%C3%A9z-v%C3%A9n-zolt%C3%A1n-fhdgyaranysarkanty%C3%BAs-vit%C3%A9

 

Nemzeti Örökség Intézetének levele - Tuli Róbert úr közlése

 

Képek a sírról: BalatonBoglári HírekLakatos András (a BB alapítója)

"... amikor valami nagyon komolyan foglalkoztat, akkor egész egyszerűen elvonulok. Nagy segítség számomra a csend. ... a végzett munkámban, elért eredményeimben nagy szerepe volt a hitnek, hit nélkül nem sikerült volna! Nagy segítőtárs még ... a zene..."

 

LAKATOS ANDRÁS

Kalocsa, 1925. március 29. - Budapest, 2016. február 20.

EMLÉKEZETE

 

"Alföldi környezetben gyerekeskedtem. Kalocsai születésű vagyok, Pirtó, Soltvadkert, a vasútállomás környéke: ezek mind-mind szerepet játszottak pályaválasztásomban. Különösen nagybátyámra emlékszem szeretettel, aki az előbb említett helyeken, ezek környékén gazdálkodott, jobban mondva, irányította a gazdaságot. Volt itt halastó, szőlőterület, fenyőerdő, ma már mindez mesevilágnak tűnik, de tulajdonképpen az is volt. Ma is erősek lelkemben az itt és ekkor kapott, szerzett élmények. ...

A jezsuitáknál tanult Kalocsán, kitűnő tanárai voltak. Sokat köszönhetek egykori iskolámnak és Hegedűs Lajosnak paternek, a természetrajz tanárának - mondotta egy interjúban.

 

Az Agrártudományi Egyetem Kertészeti és Szőlészeti Karán végzett, mezőgazdasági mérnök oklevelet szerzett. Nagyszerű tanárai voltak. Mohácsi Mátyás nagyon hatott rá, de végül Dr. Kosinszky Viktorral való találkozása eredményezte a felismerést, hogy a szőlővel kell foglalkoznia.

"A szőlészet-borászat – igen, ezt egybe kell venni, mert a két szakterület kapcsolata olyan szoros, hogy el nem választhatók egymástól – iránti végleges elkötelezettség 1947-ben született meg bennem, amikor is a Földművelési Minisztérium jóvoltából – a belga parasztszövetség megkeresésére – többeken is kimehettünk Brüsszelbe az üvegházi szőlőtermesztést tanulmányozni ...

Hazajövetelem után Balatonarácson, a Szőlészeti és Borászati Felügyelőség és Szakiskolán – a Gazdasági Tanárképző elvégzését követően – kialakított szőlész-kollégiumban tanárkodtam. Szerettem, sőt a mai napig szeretek tanítani. Később Villányba kerültem (1949), olyan kollegák, mint Katona József, Bakonyi József társaságában. Ottani tanítómesterünk a nagyszerű Pettenkoffer Sándor volt, tőle és a vincellérektől tanultunk legtöbbet. ... [1949–1955-ig Lakatos András a Villányi Állami Gazdaság igazgató helyettese volt.] Villányból Fejes Sándor (földművelésügyi minisztériumi főosztályvezető, későbbi Kossuth-díjas) intézkedésére kerültem át Balatonboglárra, ahol 1975-ig dolgoztam."

1955-től a Balatonboglári Állami Gazdaság főkertészeként, igazgató-helyetteseként a Balatonboglári Borvidék létrehozásának szakmai irányítójaként tevékenykedett.

1958-ban beválasztották Somogy megye tanácsába. E tisztségéből eredő tennivalóinak elvégzése közben közéleti szakemberré vált: tanácskozásokon, megbeszéléseken, tanfolyamokon ismertette a mezőgazdaság belterjes fejlesztésének tudnivalóit és teendőit, reszt vett a megye távlati tervének kidolgozásában, és megyeszerte helyszínen segítette a termelőszövetkezetek gyümölcs- é szőlőtelepítési programjának megvalósítását.

1963. február 24. és 1975. április 11. között országgyűlési képviselő volt, előbb a Hazafias Népfront Somogy megyei listájáról, majd 1967. március 19-étől Somogy megye 8. számú egyéni választókerületében szerzett mandátumot.

A miért ment el Balatonboglárról? kérdésre válaszolva így nyilatkozott 1998-ban a Somogy Megyei Hírlapnak:

"- 1975-ben nem kívánatos személynek minősítettek. Hogy pontosan miért, azt máig sem tudom. Külföldi tapasztalatcserékre jártunk, s amit láttunk megvalósítottuk. Ennek kapcsán azt mondták, kozmopolita vagyok. Nem volt jó pont vallásosságom, s az sem hogy 1956-ban reszt vettem a gazdaságban zajlott sztrájk megszervezésében. A politikai jellegű okok talán nemi irigységgel is párosultak. A magánszőlőmben ugyanis- több szőlészkollégámmal együtt a nagyüzemit meghaladó eredményeket értünk el ugyanazokkal a fajtákkal. Olyannyira, hogy megvádoltak, biztos lopjuk a szőlőt, majd pedig fürtönként kötözzük fel a saját tőkeinkre. A megyei tanács főagronómusát küldtek ki az ügy kivizsgálására. Az kiderült, hogy lopásról nincs szó, legalább ekkora azonban a bűnünk: kapitalista utat mutatunk.

Valójában ebben igazuk is volt: sokat és jól termeltünk ...

- Érzett-e elégtételt amikor 21 evvel később Boglár díszpolgára lett?

- Nem. Pusztán csak jólesett. Azért sem éreztem elégtételt, mert így utólag végiggondolva jót tettek velem hogy kirúgtak. Soha nem jutok ilyen lehetőségekhez és szakmai örömökhöz, ha akkor maradhatok. Nem sajnálom tehát, hogy így történt azt azonban igen, hogy a gazdaságot leépülőben láttam viszont. Rég nincs már ott laboratórium, vagy öntözéses művelés."

1975 után a Bajai Állami Gazdaság műszaki tanácsadója, 1996-ban vezetésével alapították meg Baján Magyarország első borlovagrendjét Pax Corporis néven. 1976-tól az AGROBER [Mezőgazdasági Tervező és Beruházási Vállalat] főosztályvezetője; 1986-tól a cég főmérnöke, később igazgatóhelyettese lett. Az AGROINVEST vezető szaktanácsadójaként a brazíliai Petrolinában a szőlőtermelés megújítójaként dolgozott 1986-tól 2001-ig.

A félsivatagi körülmények között, öntözésre alapozott csemegeszőlő termesztési technológia elterjesztésében és továbbfejlesztésében játszott szerepét a brazil állam is elismerte. Kint töltött évei alatt más dél-amerikai országokban (Chile, Peru) is megfordult szaktanácsadóként. A brazil szakiskolai oktatásban is részt vett. Munkatársaival megírta a térség első portugál nyelvű szőlészeti szakkönyvét (Viti-Vinicultura na Regiao Tropical). Irányításával alapították meg az első dél-amerikai borlovagrendet Sao Francisco Borrend néven.

Ezt követően a magyar szőlészeti és borászati kultúra meghatározó személyiségeként szaktanácsadással foglalkozott.

 

KITÜNTETÉSEI:

1973-ban a tudományosan megalapozott, korszerű nagyüzemi szőlőtermesztés és borászat hazai elterjesztéséért, illetve a Balatonboglári Állami Gazdaság nemzetközileg is elismert tevékenységéért Széll Andrást, a gazdaság igazgatóját, Lakatos András kertészmérnököt, a gazdaság igazgató-helyettesét és Sós Árpád gépészmérnököt, a gazdaság gépesítési főmérnökét az Állami Díj (megosztott) II . fokozatával tüntették ki.

1995-ben Balatonboglár díszpolgárává választották,

1999-ben Brazíliában megkapta a külföldieknek járó legmagasabb, a "Dél Keresztje" kitüntetést, a Szent Ferenc (Rio São Francisco) folyó völgyében végzett munkájának elismeréseként.

2000. augusztus 21-én a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (polgári tagozata) kitüntetést vehette át, (ekkor dr. Lakatos András, az Agroinvest Rt. Állami-díjas vezető szaktanácsadója volt)

2010-ben ő vehette át a BB egykori dolgozói nevében a város elismerő oklevelét.

2016. január 6-án, a megyenapon Somogy Polgáraiért Díjban részesült.

 

Lakatos András lelki üdvéért március 5-én, délelőtt 9.00 órakor szentmisét celebrálnak a balatonboglári plébánia templomban, 10.00 órakor lesz búcsúztatása és gyászszertartása a balatonboglári köztemetőben.

A családtagok azt kérik, hogy csak egy szál virágot hozzanak magukkal tisztelői.

Ajánlott film Lakatos Andrásról: https://www.youtube.com/watch?v=pxN6a_KBy-o

 

további cikk: http://bor.mandiner.hu/cikk/20160225_elhunyt_lakatos_andras_a_bb_alapitoja


Rendezvénynaptár