Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Ravatalozó építése” tárgyában 2017.06.30-án indított közbeszerzési eljárást a 2017.07.28-án megtartott rendkívüli ülésén eredménytelennek nyilvánította, és elhatározta, hogy a „Ravatalozó építése” tárgyban a Kbt. Harmadik Rész 112 §(1) bek.b) pontja alapján új közbeszerzési eljárást indít.

A Kbt. 115. §. (7) bekezdése szerint: „Az ajánlatkérő köteles honlapján és a Közbeszerzési Adatbázisban - az eljárás megindításával egyidejűleg - nyilvánosan közzétenni az eljárást megindító felhívást, a közbeszerzési dokumentumokat…”.


2017. Június 29 12:09:49./